سعید صفایی | SAEED SAFAEE

چرا نیاز به ساختار سازمانی داریم

سعید صفایی دیدگاه
چرا نیاز به ساختار سازمانی داریم

این ساختار ها هستند که معین میکنند که گروه ها چگونه تقسیم بندی، هماهنگ و هدایت شوند.


انواع ساختار سازمانی:

۱- ماتریسی
۲- مبتنی بر فرایند
۳- پروژه ای
۴- ارکانیک(ساده)
۵- خطی
۶- عملکردی
۷- صفی
۸- مجازی


بررسی ساختار ماتریسی

ترکیبی از وظیفه فرد به صورت سنتی و تیم های پروژه است.

"مدل رایج در تیم ها"

کارکنان از بخش های مختلف تشکیل تیم می‌دهند اما موقعیت قبلی خود را حفظ میکنند، به این علت که تیم ها موقتی هستند و بعد از اتمام پروژه، کار تیم تمام می‌شود.

مزایا

منابع موثر و مستمر به کار کرفته می شود
اطلاعات در کل سازمان در چرخه است
ارتباط زیاد و موثر بین کارکنان
استفاده از مهارت های افراد در زمینه های مختلف


معایت

تحت فشار بودن اعضای تیم
پیچیده‌‎گی و عدم شفافیت
اعضای تیم باید عملکردشان موثر باشد
هماهنگی های زیاد و احتمال هرج و مرج


بررسی سازمانی مبتنی بر فرایند
تفکر فرایندی نیازمند این است که به کسب‌و‌کار خود به جای مجموعه‌ای از واحد‌های سازمانی که هر کدام اجرا‌کنندهٔ وظیفهٔ مشخصی هستند، به عنوان مجموعه‌ای از فرایند‌ها بنگریم.

یک فرایند در سازمان از طریق مجموعه‌ای از تیم‌ها یا دپارتمان‌های داخل سازمان که هر کدام مجموعه‌ای از مهارت‌های خاص خود را دارند به جریان می‌افتد، در حالی که هدف کلی تنها ارائهٔ یک خروجی موفق از آن فرایند است.دیدگاه های پست

user
1400/03/21
یوسف زمانی

ساختار های سازمانی در اکثر شرکت ها فقط تعریف شده و در اجرا به دلایلی متعددی همچون اولویت ها و عدم نظم افراد پیچیدگی برخی پروژه ها و عدم هماهنگی قابلیت پیاده سازی درست و کاربردی را ندارد.

دیدگاه خود را بگذارید