سعید صفایی | SAEED SAFAEE

بدهی فنی در برنامه نویسی

سعید صفایی دیدگاه
بدهی فنی در برنامه نویسی

بدهی فنی در برنامه نویسی:

هزینه دوباره‌کاری‌هایی که اغلب به خاطر انتخاب راه حل های ساده و زود بازده به جای راه حل اصولی(درست) می‌پردازیم.

debet tech

debet tech


البته گاهی اوقات به سهوی و گاهی عمدی هست که هردو هم لازمه که معمولا ناشی از بی‌دقتی (عدم تسلط کافی) یا به دلیل آینده نگری است.

راه حل که استفاده میکنم برای حل این مشکل:
انجام refactor منظم و در دوره های مشخص (همیشه میشه الگوریتم رو بهبود داد) هرگز فراموش نکنید: بهینه سازی زودرس ریشه همه بدی ها است


دیدگاه خود را بگذارید