سعید صفایی | SAEED SAFAEE

تغییر سایز عکس در سی شارپ

سعید صفایی دیدگاه
تغییر سایز عکس در سی شارپ

تغییر سایز عکس در سی شارپ

 برای تغییر سایز کردن در سی شارپ یک یا برش تصاویر


Install-Package SixLabors.ImageSharp -Version ۱.۰.۱

این هم کد آماده

using SixLabors.ImageSharp; 
using System.IO

string path = @"C:\image" ;
var filename = Path.Combine(path, "images", "file1.jpg"); 
var outPath = Path.Combine(path, "images", "file1_converted.jpg"); 
using (Image img = Image.Load(filename)) 
{     
     //x, y: your convert size     
    img.Mutate(r => r.Resize(x, y, KnownResamplers.Lanczos3));     
    img.Save(outPath); 
}


زمانی که یه تصویر بزرگ داشته باشید و برای نمایش در محل های مختلف شاید نیاز باشد که سایز های مختلفی از اون رو داشته باشید و این کتابخانه کمکی خوبی میکنه به شما.

موفق باشید

دیدگاه خود را بگذارید