سعید صفایی | SAEED SAFAEE

تکنیک ۵ چرا

سعید صفایی دیدگاه
تکنیک ۵ چرا


یافتن ریشه مشکلات، مهمترین کار برای حل مسائل پیچیده در کسب و کار است.


ما به عنوان یک کارآفرین یا مدیر، تا هنگامی که علت اصلی را پیدا نکنیم، تمام مشکلات ناشی از آن(ریشه مشکلات) سر جای خود باقی خواهند ماند.
روش ۵ چرا بخشی از سیستم تولید تویوتا است.نکته:
اگر سوال صحیح پرسیده نشود، به پاسخ صحیح نخواهیم رسید


"اساس رویکرد علمی این است که بپرسیم چرا هر زمان که مشکلی پیدا می کنیم با تکرار چرایی پنج بار، ماهیت مشکل و همچنین راه حل آن مشخص می شود."یکی از عوامل کلیدی برای اجرای موفقیت آمیز تکنیک، تصمیم گیری آگاهانه است. این به این معنی است که فرآیند تصمیم گیری باید بر اساس درک درستی از آنچه واقعاً در محل کار اتفاق می افتد باشد.


هنگام استفاده از تکنیک ۵ چرا، می خواهید به اصل مشکل برسید و سپس آن را برطرف کنید. در واقع، ۵ چرا ممکن است به شما نشان دهد که منبع مشکل کاملاً غیرمنتظره است.

اغلب، مسائلی که به عنوان یک مشکل فنی در نظر گرفته می شوند، در واقع مشکلات انسانی و فرآیندی هستند.

به همین دلیل است که اگر می‌خواهید از تکرار شکست‌ها جلوگیری کنید، یافتن و از بین بردن علت اصلی بسیار مهم است.دیدگاه خود را بگذارید