سعید صفایی | SAEED SAFAEE

مقایسه StringBuilder با Immutable String

سعید صفایی دیدگاه
مقایسه StringBuilder با Immutable String

بررسی Immutable بودن string ها در سی شارپ و StringBuilder

اختلاف بسیار زیاد، و یه تغییر کوچک باعث میشه که پرفورمنس کلی دست خوش تغییر قرار بگیره


استفاده شده از پکیج Benchmark

Install-Package BenchmarkDotNet -Version ۰.۱۲.۱

using BenchmarkDotNet.Running;
using BenchmarkDotNet.Attributes;

فراموش نکنید در زمان اجرا باید حتما برنامه را روی حالت ریلیز قرار بدهید 
 هرگز فراموش نکنید: بهینه سازی زودرس ریشه همه بدی ها است

دیدگاه خود را بگذارید