سعید صفایی | SAEED SAFAEE

امکان Attributes local functions در سی شارپ 9

سعید صفایی دیدگاه
امکان Attributes local functions در سی شارپ 9

  یک امکان جدید در سی شارپ 9 که شخصا در کار های گذشته زیاد با اون سر و کار داشتم البته به اشکال مختلف سعی میکردم اون رو پیاه سازی کنم، اما در سی شارپ 9 این کار بسیار سهل شده است


برنامه نویسان دات نت این کد زیر رو خوب می شناسند:

#if DEBUG

// do anyThing... کد هایی که در حالت دیباگ اجرا شود

#else

// do anyThing... کد هایی که در حالت ریلیز اجرا شود

#endif


این امکان برای یک فانکشن نبود و اگر می خواستیم که یک فاکنشن رو فقط در زمان دیباگ داشته باشیم و در زمان ریلیز وجود نداشته باشد، کار سختی بود و راه های دست و پا گیری رو باید انجام می دادیم بود اما ....

[Conditional("DEBUG")]

public static void functionName()

{

      //do anything... این فانکشن فقط در زمان دیباگ داریم و در مد ریلیز نیست

}دیدگاه خود را بگذارید