سعید صفایی | SAEED SAFAEE

پروژه و مدیریت پروژه چیست؟

سعید صفایی دیدگاه
پروژه و مدیریت پروژه چیست؟


پروژه چیست

مجموعه ای از تلاش ها و کارهای موقت، که شروع و پایان دارد که سعی میشود یک خروجی یکتا بدهد که به آن پروژه میگویند، که خروجی ها توسط مجموعه ای از افراد و ابزار ها انجام می شود.خروجی های یک پروژه:

محصول یا خدمت /  یا نتیجه منحصربفرد  /  یا تغییر رفتار  /  یا راهکار های جدیدمدیریت پروژه:

مجموعه ای ابزار ها و دانش ها مختلف و تکنیک های خاص که در مسیر انجام پروژه باید به کار گرفته شود تا درنهایت به الزامات پروژه برسیم

برگرفته از استاندارد pmbok

پروژه موفق = محقق شدن الزامات پروژه = ذی نفع راضی

ذی نفع  یا کارفرمایان زمانی راضی هستند که آن ارزشی که مدنظر محصول یا خدمت بوده تولید شده باشدفرآیندها مدیریت پروژه به پنج گروه دسته بندی می شوند:

آغازین: این فرآیندها برای تعریف یک پروژه جدید یا یک فاز جدید از یک پروژه موجود، برای شروع پروژه انجام می شود.

برنامه ریزی: فرآیندهای مورد نیاز برای تعیین محدوده پروژه، طراحی اهداف و تعریف اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به اهدافی که این پروژه برای رسیدن به آن تعریف شده است.

اجرائی: این فرایندها برای تکمیل کارهای تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه، بمنظور برآورده ساختن نیازهای پروژه انجام می شود.

پایش و کنترل: فرآیندهای مورد نیاز برای پیگیری، بررسی و تنظیم پیشرفت و عملکرد پروژه، شناسایی تغییرات در پروژه و نحوه مدیریت تغییرات در این بخش انجام می شود.

اختتامی: این فرایندها به طور رسمی، پروژه، فاز یا قرارداد را تکمیل یا پایان می دهد.
اختتامی

پایش و کنترل

اجرائی

برنامه ریزی

آغازین

حوزه های دانشی

اختتام پروژه یا فاز

نظارت یکپارچه و کنترل کار پروژه

مدیریت اجرا و دانش پروژه

توسعه برنامه ریزی پروژه

توسعه منشور پروژه

مدیریت یکپارچه سازی پروژه


مدیریت محدوده پروژه


 مدیریت زمانبندی پروژه


مدیریت هزینه پروژه


مدیریت کیفیت پروژه


مدیریت منابع پروژه


مدیریت ارتباطات پروژه


مدیریت ریسک پروژه


مدیریت تدارکات پروژه


مدیریت ذیفعان پروژه

محدوده محصول:

.جزئیات محصول یا ویژگی‌هایی گفته می‌شود که باید در یک محصول گنجانده شود


محدوده کار:

کارهایی که برای موفقیت‌ آمیز بودن یک محصول با ویژگی‌های مشخص شده باید انجام شود.

 مثلا، اگر قرار است یک محصول نرم‌افزاری توسعه دهید، محدوده کار، کارهایی است که باید برای توسعه نرم‌افزار با ویژگی‌های مناسب انجام شود

 مانند برنامه‌ریزی، هماهنگی و فعالیت‌های مدیریتی، تا اطمینان حاصل گردد که هم محدوده محصول و هم محدوده پروژه برآورده می‌شود. پس از انجام این موارد، کارهای انجام شده با محدوده واقعی پروژه مقایسه می‌شود.اگر از ابتدا به‌درستی براي همه ذينفعان پروژه تبيين نشود، هرکدام از ديد خودشان پروژه را تصور می‌کنند

برداشت اشتباه از محدوده

مدیریت عملیات و تفاوت آن با مدیریت پروژه:

مدیریت عملیات کارهای روتین و تکرارپذیر دارند اما مدیریت پروژه معمولا خروجی منحصر به فرد دارد

تفاوت اصلی آن در چرخه حیات آن هاست  سه اصل اصلی برای سازمان ها در مدیریت پروژه:

۱- تعریف درست پروژه

۲- برون سپاری پروژه ها

۳- نظارت بر پروژه ها و نحوه کار آن ها
 مهمترین اصل در مدیریت پروژه علاوه بر شناخت دقیق و به کارگیری استاندارد متناسب با آن پروژه عملیات

(سفارشی کردن)Tailor Made

 کردن آن پروژه است
چند استاندارد اصلی مدیریت پروژه:

 استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

استاندارد مدیریت پروژه PRINCE۲

استاندارد مدیریت پروژه APM

استاندارد مدیریت پروژه OPM۳


دیدگاه خود را بگذارید