سعید صفایی | SAEED SAFAEE

نکات ساده اما مهم در کد نوشتن

سعید صفایی دیدگاه
نکات ساده اما مهم در کد نوشتن

نکات ساده اما مهم در کد نوشتننکته اول:

int totalD;  // Bad

int totalDays; //  Good 

نامهای مخفف و خلاصه شده استفاده نکنید


نکته دوم:

int RandomDay;  // Bad variable

int randomDay; //Good 

متغیر ها رو با حروف کوچک شروع کنیدنکته سوم:

// Bad
public class roleRepository
{
       public Task<List<Roles>> getAll()
       {
                  // any…
       }
}

-----------------------------------------------------------------------------------

اسم کلاس ها و متدهای درون کلاس با حروف بزرگ

//  Good 
public class RoleRepository
{
       public async Task<IList<Roles>> GetAll()
       {
                  // any…
       }
}


نکته چهارم:

// Bad
if(userRole == "Admin") 
{    
      //logic 
}

-----------------------------------------------------------------------------------
//  Good
string ADMIN_ROLE = "Admin"

if(userRole == ADMIN_ROLE )

{
    //logic
}


استفاده از عملگرها:

public Student SomeMethod(Student student) 
{    
       return student ?? new Student() { Name = "Saeed Safaee" }; 
}مدیریت خطا ها:

public void SomeMethod()
{

     try
      {
             // کد های برنامه

      }
      catch (Exception ex)
     {

           LogItSomewhere(ex);// ثبت لاگ ها
     }

}


استفاده از عملگرها:

// Bad
public class RoleRepository
{
      Person GetPersons()
      {
             return new Person
            {
                   Name="Saeed",
                   Family="Safaee"
             };
      }

-----------------------------------------------------------------------------------

 Arrow function به کار گیری


      //  Good
      Person GetPerson ()=>  new Person
     {
             Name = "Saeed",
             Family "Safaee"
     }
}

public class Person
{
      public string Name { get; set; }
     public string Family { get; set; }

}نکات فنی مهم:

 هیچ وقت با باگ پوش نکنید

به جزئیات اهمیت بدهید

نام گذاری های قابل فهم نه مخفف شده(نام ها باید هدف کار را آشکار کنند)

توابع باید فقط یک کار انجام دهند

بعدا میام و درستش میکنم = (Later === never)

همیشه بعد از تولید یک بخش به عنوان کاربر کاملا نابلد با محصول رو به رو شوید

همه فکر می کنند با عجله می توانند سریعتر پیش بروند اما این یک توهم است هرگز فراموش نکنید: بهینه سازی زودرس ریشه همه بدی ها است


دیدگاه خود را بگذارید