سعید صفایی | SAEED SAFAEE

تفاوت RazorPage و MVC

سعید صفایی دیدگاه
تفاوت RazorPage و MVC

تفاوت RazorPage و MVC

در واقع کسی به کسی برتری نداره، مدل کاری هر کدام متفاوت و برای نیاز خواص خود طراحی شدند

تفاوت اساسی در نحوه گروه بندی فایل های Razor Pages و MVC وجود دارد.برعکس، Razor Pages، پرونده ها را بر اساس هدف و براساس مشکلی که یک مسئله حل می کند، گروه بندی می کند. یک صفحه تنها نه تنها دارای نمای Razor است بلکه دارای یک کلاس کاملاً یکپارچه "code-behind" است که عملکرد آن صفحه را تعریف می کند.

به طور پیش فرض یک صفحه Razor به گونه ای طراحی شده است که دارای یک روش OnGetAsync و OnPostAsync باشد.اگر می خواهید اقدامات مختلفی در صفحه واحد خود انجام دهید ، باید از آنچه به عنوان handler نامیده می شود استفاده کنید. اگر صفحه شما دارای تماس مکالمه AJAX ، چندین ارسال فرم ممکن یا سایر سناریوها باشد ، به این نیاز خواهید داشت


سخن پایانی

MVC/Web API: REST API calls, SOA
Razor Page: HTML Views

اگر در پروژه فقط صفحات ساده دارید و یک get , post دارید بهتره که از RazorPage استفاده کنید.

دیدگاه خود را بگذارید